Điều khoản sử dụng

Cam kết:

- Không cài botnet/keylog nhằm đánh cắp dữ liệu, quyền riêng tư khách hàng

- Không cộng tác viên

- Tool crack được crack từ file gốc!

* Đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu!

Điều khoản sử dụng:

- Tất cả tài nguyên trên website chỉ phục vụ với mục đích Quảng cáo, Marketing Facebook.

- Tất cả hành vi sử dụng vi phạm nào trái pháp luật Việt Nam, chúng tôi đều không chịu bất cứ trách nhiệm nào.