Chính sách bảo mật

Cam kết:

- Không cài botnet/keylog nhằm đánh cắp dữ liệu, quyền riêng tư khách hàng

- Không cộng tác viên

- Tool crack được crack từ file gốc!

* Đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu!